phim sex

Đi công tác cùng sếp và bị lão ta địt tơi tả. Sự khác biệt về độ dày dương vật có thể có ý nghĩa. Nhưng cô Trần chỉ có thể thu vào khoảng 9, 10 phân, nhiều nhất là 11 phân, khoảng cách ở đây rất khó giải thích. Tất nhiên dương vật của Zhao Taijiang có thể không lớn đến thế. Nhưng tôi không dám xem nhẹ nó. Chúng ta nên làm gì nếu nó thực sự lớn như vậy? Ngoài việc đưa ra sự khác biệt giữa dương vật khuôn và dương vật thật, nó còn nhấn mạnh rằng trí nhớ của cô Chen có thể không chính xác trong tình huống cực kỳ sợ hãi đó. Nhưng những điều này có thể không có kết quả tốt. Tôi đang chìm trong suy nghĩ, mãi đến khi cô Trần đến bên cạnh, tôi mới thoát khỏi dòng suy nghĩ.